Hotline

0938 306 199

Phần mềm Windows

Win 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00658)
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Win 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00658)

Giá: 2.690.000 VNĐ
Đặt mua
Win 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00658)

Sản phẩm cùng loại

Win Server Std 2012 64bit English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 05328)

Win Server Std 2012 64bit English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 05328)

14.700.000 đ
Đặt mua
Win Server Std 2008 64bit English (P73 - 05128)

Win Server Std 2008 64bit English (P73 - 05128)

14.600.000 đ
Đặt mua
Win Pro 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 06949)

Win Pro 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 06949)

3.080.000 đ
Đặt mua
Win Pro 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 06987)

Win Pro 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 06987)

3.050.000 đ
Đặt mua
Win 7 Professional 64bit English (FQC - 08289)

Win 7 Professional 64bit English (FQC - 08289)

2.970.000 đ
Đặt mua
Win 7 Professional 32bit English (FQC - 04696)

Win 7 Professional 32bit English (FQC - 04696)

2.970.000 đ
Đặt mua
Win 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00614)

Win 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00614)

2.790.000 đ
Đặt mua
Win SL 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI Region - Em(4HR - 00201)

Win SL 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI Region - Em(4HR - 00201)

1.850.000 đ
Đặt mua