Hotline

0938 306 199

Sản phẩm tiêu biểu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm tiêu biểu

Win Server Std 2012 64bit English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 05328)

Win Server Std 2012 64bit English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 05328)

Win Server Std 2012 64bit English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 05328)

CHI TIẾT

Win Server Std 2008 64bit English (P73 - 05128)

Win Server Std 2008 64bit English (P73 - 05128)

Windows Server Standard 2008 64 bit English (SEA 1pk OEI DVD Support 1-4CPU & 5 Client)

CHI TIẾT

Win Pro 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 06949)

Win Pro 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 06949)

Windows Pro 8.1 Win 64 bit English (Intl 1pk DSP OEI DVD)

CHI TIẾT

Win Pro 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 06987)

Win Pro 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 06987)

Windows Pro 8.1 Win 32 bit English (Intl 1pk DSP OEI DVD)

CHI TIẾT

Win 7 Professional 64bit English (FQC - 08289)

Win 7 Professional 64bit English (FQC - 08289)

Windows 7 Professional 64 bit English (SEA 1pk DSP OEI DVD)

CHI TIẾT

Win 7 Professional 32bit English (FQC - 04696)

Win 7 Professional 32bit English (FQC - 04696)

Win Professional 7 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD

CHI TIẾT

Win 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00614)

Win 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00614)

Win 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00614)

CHI TIẾT

Win 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00658)

Win 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00658)

Win 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (WN7 - 00658)

CHI TIẾT

Win SL 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI Region - Em(4HR - 00201)

Win SL 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI Region - Em(4HR - 00201)

Win SL 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI Region - Em(4HR - 0020

CHI TIẾT

Win 7 Home Basic 64bit English (F2C - 00957)

Win 7 Home Basic 64bit English (F2C - 00957)

Win Home Basic 7 64-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD

CHI TIẾT

Win 7 Home Basic 32bit English (F2C - 00932)

Win 7 Home Basic 32bit English (F2C - 00932)

Win Home Basic 7 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD

CHI TIẾT

Win 7 Professional 32bit English (FQC - 04696)

Win 7 Professional 32bit English (FQC - 04696)

Win Professional 7 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD

CHI TIẾT